Работилница за лиење матрици

Работилница за лиење инвестиции

Работилницата за леење вклучува матрица со висок притисок 6 сета и машина за матрици со низок притисок 4 сета.Во моментов, ние произведуваме делови за производство на енергија од ветер, автоделови, хемиски машини, медицинска опрема и така натаму.Главниот применлив материјал е различен алуминиум и цинк како што се:

A356/A319/A413/A380/A390/A360/ADC10/ADC12/ ZL101/ZL102/ZL104/ZL107/LM6/LM/20/LM25/

EN AC-42100/MK AC-42200/MK AC-43000/MK AC-43200/EN AC-43300/EN AC-43400/MK AC-44200/MK AC-44300/MK AC-46000/ENAC/ENAC-461 -46200/ENAC-46500/ENAC-47100/цинк