Истиснување на алуминиум

  • Aluminum extrusion

    Истиснување на алуминиум

    Истиснувањето на алуминиум е техника која се користи за трансформирање на алуминиумска легура во предмети со дефинитивен профил на пресек за широк опсег на намени.Процесот на истиснување го користи максимумот од уникатната комбинација на физички карактеристики на алуминиумот.Неговата податливост му овозможува лесно да се обработува и лие, а сепак алуминиумот е една третина од густината и цврстината на челикот, така што добиените производи нудат цврстина и стабилност, особено кога се легирани со други метали.